Dragan Vidaković

Osnivač i direktor IMPEL doo

Preduzeće IMPEL iz Zrenjanina je osnovao 19.-og januara.1995. godine Dragan Vidaković kao vlasnik samostalne trgovinske radnje koja je poslovala od februara 1992. godine i bavila se trgovinom na malo cigaretama, novinama i drugom robom kroz kioske.

Kada je radnja u svom sastavu imala 4 kioska (1995), a zbog obima posla i želje za unapređenjem poslovanja, njen vlasnik je odlučio da proširi posao i osnovao preduzeće koje je startovalo sa  veleprodajom cigareta, duvana i duvanskih prerađevina;

 Kako su kupci bili uglavnom vlasnici kiosaka i malih trgovinskih radnji, uviđajući njihove potrebe, IMPEL je konstantno proširivao svoju ponudu sa impulsnom robom primerenom prodaji u kioscima, a od 1996. godine je proširio delatnost i na distribuciju štampe.

Kupivši vlastiti poslovni prostor 1998. god. u Zrenjaninu, u ul. Žarka Zrenjanina u kojem je dugi niz godina (od 1983. godin) poslovao popularni ugostiteljski objekat caffe pizeria „AKVARIJUS“, vlasnik IMPEL-a je odlučio da proširi delatnost i na ugostiteljstvo, a pizeria „AKVARIJUS“ nastavlja svoju tradiciju u okviru poslovnog sistema IMPEL.

Do 2000. godine, preduzeće je pretežno imalo fokus na veleprodaji robe za kioske i distribuciji štampe na tržištu opštine Zrenjanin, a od 2000. godine proširuje svoje aktivnosti na teritoriji Banata razvijanjem veleprodajnih poslovnica, najpre u Kikindi, potom u Novom Bečeju, Pančevu i Vršcu.

2001. godine IMPEL izmešta sedište u vlastiti poslovni prostor u ul. Žarka Zrenjanina 53a u Zrenjaninu, gde je u periodu do 2008. godine kompletiran potrebni magacinski i kancelarijski prostor kao i sva neophodna infrastruktura za obavljanje poslovne delatnosti;
(slika sedišta firme)

 2002. godine preduzeće je postalo najznačajniji snabdevač tržišta BANATA cigaretama , štampom i ostalom kiosk robom;

 Prema istraživanju Republičkog zavoda za razvoj i studiji koja je urađena za potrebe vlade Republike Srbije  decembra 2003. godine, u Srbiji je poslovalo 68 “srpskih gazela” (preduzeća koja su u periodu 1998 -2002 godine imala najdinamičniji razvoj). Impel  je u pomenutoj studiji na rang listi najdinamičnijih preduzeća svrstan na 53. mesto;

Počev od 2003. godine, IMPEL se uključuje i u privatizacione aktivnosti, tako što je najpre dokapitalizacijom Zrenjaninskog „BANAT FILM“-a (preduzeća za prikazivanje filmova) postao suvlasnik, potom većinski vlasnik kupivši na aukciji u Novom Sadu juna 2005. društveni kapital, da bi 2006. otkupom udela manjinskih udeličara u potpunosti privatizovao pomenutu firmu;

 Da bi očuvao delatnost prikazivanja filmova koja se obavljala u jedinom preostalom, neuslovnom zrenjaninskom bioskopu „BALKAN“,IMPEL i njegov vlasnik odlučuju da otvore potpuno novi bioskop u zakupljenom prostoru bivše zgrade „Komiteta“ gde je ruinirana postojeća kongresna sala potpuno preuređena i  opremljena savremenim sedištima i opremom za reprodukciju slike i zvuka na velikom platnu. Tako je 18.og februara 2004. godine počeo sa radom novi bioskop „CINEMA“ koji je u startu od strane stručnih lica i poznavaoca prilika u toj oblasti, svrstan među 10 tada najboljih biskopa u SiCG, a  već 2006. godine „CINEMA“ je uvrštena ( kao jedan od svega tri bioskopa u Srbiji )u program podrške fondacije „EURIMAGES“ koju je osnovao Savet Evrope sa ciljem da pospeši prikazivanje evropskih filmskih ostvarenja. Od tada „CINEMA“ svake godine dobija određena bespovratna sredstva i od tog novca je 2008. godine otvorena još jedna mala sala u okviru bioskopa čime je CINEMA prerasla u prvi multipleks u Banatu.

 2005. godine, prilagođavajući se tržišnim prilikama, IMPEL pravi strateški zaokret u poslovnoj orijentaciji time što napušta veleprodaju kao osnovnu delatnost i okreće se razvoju maloprodaje sa ciljem da se napravi jak i prepoznatljiv lanac od 50 – tak malih specijalizovanih prodavnica (pretežno trafika) u kojima preovlađuje prodaja štampe, cigareta, vrednosnica i dr. robe primerene ovakvim prodajnim mestima, koji će biti rentabilan i koji će moći da se nosi sa svim izazovima savremenog poslovanja u tržišnim uslovima priređivanja. Osim toga, IMPEL zajedno sa PRESS INTERNATIONAL-om iz Novog Sada orformljuje novu firmu za distribuciju štampe pod nazivom „BANT PRESS”, koja je startovala kao lider u distribuciji štampe u srednjem Banatu, obzirom da je sačinjena od ljudi i poslovnih aktivnosti koje su obavljane u pogledu distribucije novina u IMPEL-u i zrenjaninskoj „FROG MEDIJI” koju dve godine ranije otkupio PRESS INTERNATIONAL. Danas „BANAT PRESS” zapošljava 17 zaposlenih i snabdeva cca 400 kupaca na teritoriji Srednjeg Banata i predstavlja jednog od najuspešnijih firmi za distiribuciju štampe u grupaciji „PRESS INTERNATIONAL” koja okuplja 10 tak sličnih firmi na teritoriji Vojvodine i jednog dela Srbije. Vlasnički udeli osnivača u „BANAT PRESS”-u su u odnosu 50% : 50%;

U svrsi ostvarenja zacrtanog strateškog cilja: „vodeći regionalni lanac kioska i malih prodavnica (u kojima dominira ponuda štampe, cigareta, vrednosnica i pića), liderska pozicija u distribuciji i prodaji štampe u regionu srednjeg i severnog Banata i povećanje profitabilnosti”, IMPEL je jula meseca 2005. godine učestvovao i dobio, kao najpovoljniji ponuđač, na Konkursu koji je organizovala opština Zrenjanin radi opremanja gradskih autobuskih stajališta. U okviru ugovora koji je potpisan sa „DIREKCIJOM ZA IZGRADNJU I UREÐENJE GRADA ZRENJANINA”, IMPEL se obavezao da u roku od godinu dana opremi 91 stajalište u gradu Zrenjaninu i da postavi 24 kioska uz najfrekventnija stajališta. Osim toga, IMPEL je dobio i mogućnost komercijalizacije opremljenih autobuskih stajališta iznajmljivanjem reklamnih panoa (tzv. „city light“-ova) čime se delatnost proširila na pružanje usluga oglašavanja na „out door“ medijima;

Posao je uspešno završen krajem 2006. godine i ujedno je bio najbolja referenca za dobijanje sličnog posla opremanja autobuskih stajališta i postavku urbanog materijala (kiosaka, bilborda, samostojećih reklamnih panoa i sat – totema) u Kikindi, koji je IMPEL uspešno okončao tokom 2007 i 2008. godine;

Realizacijom ova dva posla i ukupnom investicojm od preko 400.000 EUR-a, IMPEL je oformio lanac od 43 maloprodajna objekta čime se svrstao u najveći lanac kiosaka u Banatu i jedan od najznačajnijih regionalanih lanaca kiosaka u Srbiji. Ujedno, IMPEL je sa vlastitih 88 „city light“-ova i 6 „bilborda” u Zrenjaninu i Kikindi postao lider u regionu srednjeg i severnog Banata u pogledu ponude usluge “outdoor” oglašavanja (oglašavanje na „City light“ reklamnim panoima, bilbordima, reklamnim stubovima, reklamnim vitrinama, totemima, stubnim reklamama…). Ovo je bio i veliki izazov za sve resurse kojima je preduzeće raspolagalo, jer je osim potpunog zaokreta u poslovnoj orijentaciji, za svega nekoliko godina broj zaposlenih se uvećao sa 45 u 2004. na 145 u 2009. godini.

 IMPEL i njegov vlasnik Dragan Vidaković su trgujući na beogradskoj berzi u toku 2006. godine, ušli u posed većinskog paketa akcija trgovinskog preduzeća “ANGRO DRVAR” Kikinda koje je u svom sastavu imalo 7 maloprodajnih objekata tipa „Market na uglu”. Uvidevši tržiŠnu priliku, a u želji da iskoristi sve potencijale koje ima „ANGRO DRVAR”, IMPEL i Dragan Vidaković, uz pomoć i podsticaj od kompanije „CARLSBERG SRBIJA” osnivaju novu firmu u Kikindi pod nazivom „Angro Kap” koja je startovala sa vizijom da postane lider u polju distribucije pića u Severnom Banatu i regionalni partner „CARLSBERG”-a. Maloprodajni objekti Angro Drvara su „preformatizovani” u maloprodajne objekte tipa „Diskont pića”, a Angro Kap je paralelno sa razvojem veleprodaje, radio i na razvoju maloprodajne mreže. Danas, Angro Kap u svom sastavu poseduje 11 diskonata pića, snabdeva preko 300 kupaca pićem na teritoriji Severnog Banata i predstavlja vodećeg snabdevača tog tržišta sa alkoholnim i bezalkoholinim pićima. Osim toga, na početku 2009. godine je potpisan i strateški značajan dugoročni ugovor sa kompanijom „NESTLE ICE CREAM SERBIA”  u pogledu distribucije sladoleda sa robnom markom „NESTLE” u Severnom i Srednjem Banatu a snabdevanjem je obuvaćeno cca. 350 kupaca. Angro Kap upošljava 60 zaposlenih radnika.

U leto 2008. godine, IMPEL i njegov osnivač Dragan Vidaković su kupili privatno privredno društvo „TAXI&CO.” Koje se bavi organizovanjem taksi prevoznika u Zrenjaninu od 2004. Godine. U svom sistemu imaju 50 tak taxista, a u toku je nabavka novih vozila i osavremenjavanje postojeće delatnosti.